ورود

ورود به حساب کاربری

نام كاربری *
رمز عبور *
من را به خاطر داشته باش

fa  en

social rss circle internet   linkedin logo button   aparat icon color white 32

فصل اول- کلیات

ماده 1- در اجرای ماده (131) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به منظور تحقق هدف های زیر‌، انجمن مشاوران مدیریت ایران تشکیل می گردد: 
1-1- حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی مشاوران مدیریت 
2 - 1 - اعتلای حرفه مشاور مدیریت و ثمربخشی و بهره‌وری اقتصادی آن 
3 - 1 - اشاعه فرهنگ مدیریت به منظور افزایش بهره‌وری و کیفیت توسعه پایدار و اجتماعی جامعه، باتوجه به ویژگیهای ملی و بومی
4 - 1 - معرفی انجمن به عنوان یک مرکز حرفه‌ای در مسائل مدیریت
ماده 2 - نام انجمن صنفی " انجمن صنفی شرکتها و موسسات مشاوره مدیریت ایران " می باشد.
ماده3- مرکز اصلی و حوزه فعالیت انجمن، تهران، خیابان ولیعصر، نبش جام جم، سازمان مدیریت صنعتی و حوزه فعالیت آن سراسر ایران می باشد.
تبصره- هر زمان که ایجاب نماید هیأت مدیره می‌تواند اقامتگاه قانونی انجمن صنفی را تغییر و مراتب را ضمن انتشار در روزنامه به اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی برساند.
ماده 4- وظایف انجمن برای رسیدن به هدفهای خود به شرح ذیل می باشد:
1-4- دفاع از منافع مشروع و قانونی مشاوران مدیریت.
2-4- همکاری و تبادل اطلاعات تخصصی با موسسات و سازمان های علمی، تخصصی و حرفه‌ای داخلی و خارجی و بین المللی مرتبط، بر اساس قوانین و مقررات کشور
3-4- کوشش در جهت بالابردن آگاهی مدیران و مسئولان موسسات صنعتی و اقتصادی از طریق انتشارات، کنفرانس ها، سمینارها با همکاری اعضاء
4-4- کوشش در جهت افزایش توانایی های علمی و حرفه‌ای مشاوران مدیریت
5-4- ایجاد شرایط لازم در جهت حل مشکلات و اختلافات حرفه ای و صنفی مشاوران مدیریت با یکدیگر و خدمات گیرندگان از آنها
6-4- ایجاد مرگز اسناد، کتابها و مدارک حرفه‌ای و تخصصی مرتبط با حرفه مدیریت
7-4- ایجاد بانک اطلاعاتی به منظور شناخت توانایی ها و امکانات تخصصی و حرفه‌ای مشاوران مدیریت
8-4- تهیه و تنظیم ضوابط و استانداردهای خدمات مشاوره مدیریت با همکاری اعضاء
9-4- چاپ و انتشار نشریه داخلی و عمومی انجمن پس از اخذ مجوز از نهادهای ذیربط به منظور بالابردن آگاهی های حرفه ای اعضاء و مدیران و مسئولان بنگاه های صنعتی و اقتصادی 
ماده 5 - عضویت در انجمن مشاوران مدیریت ایران بر اساس تبصره ماده 2 آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و انجمن های مربوطه موضوع ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. حرفه مورد اشتغال اعضاء عبارت است از ارائه خدمات مشاوره‌ای، طراحی و استقرار سیستم های عملیاتی، اطلاعاتی و اجرایی در زمینه‌های مختلف مدیریت به موسسات صنعتی و اقتصادی.

فصل دوم- شرایط عضویت و منابع مالی

ماده 6 - عضویت کلیه مشاوران مدیریت اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط در این انجمن صنفی آزاد است و هیچکس را نمی توان به قبول عضویت در انجمن صنفی مجبور یا از قبول عضویت آن منع کرد.
ماده 7- شرایط عضویت:
1-7- شرایط عضویت اشخاص حقوقی : شرکت ها و موسسات که دارای شرایط زیر باشند می توانند به عضویت حقوقی انجمن پذیرفته شوند.
الف- برای انجام خدمات مشاوره‌ای از جمله خدمات مشاوره مدیریت طبق قوانین جاری در ایران به ثبت رسیده باشند.
ب- هیچ‌ یک از شرکاء شرکت دارای پیشینه کیفری که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است نباشند.
ج- واجد شرایط آیین‌نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی انجمن باشند.
د- اجرای مقررات اساسنامه، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل های انجمن را تعهد نمایند.
ﻫ- ورودیه وحق عضویت تعیین شده را پرداخت نمایند.
تبصره 1- هر شخص حقوقی که به عضویت انجمن پذیرفته شود عضو حقوقی نامیده می‌شود. هر عضو حقوقی باید یک نفر از اعضاء واجد صلاحیت خود را به عنوان نماینده به انجمن معرفی نماید تا در امور مربوط به انجمن به نمایندگی وی شرکت نماید.
تبصره 2- هر یک از اعضاء که شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد از عضویت درانجمن صنفی مستعفی شناخته می‌شود ولیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است.
تبصره 3- تعیین ضوابط عضویت در انجمن صنفی از اختیارات مجمع عمومی بوده و هی أ ت مدیره طبق ضو ا بط مصوب مجمع عمومی ملزم به پذیرش عضویت متقاضیان می‌باشد. چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان، تقاضای عضویت آنان از سوی هی أ ت مدیره پذیرفته نگردد، متقاضی می‌تواند اعتراض خود را در اولین جلسه مجموع عمومی مطرح و تصمیمات مجمع را در این مورد قطعی و لازم الاجرا است.
ماده 8- شرایط تعلیق از عضویت یا سلب عضویت از اعضاء:
1-8- آراء صادره از دادگاه قضائی درباره محرومیت از حقوق اجتماعی عضو
2-8- عدم پرداخت حق عضویت با توجه به ماده 11 این اساسنامه و به مدت حداکثر یک سال
3-8- عدم رعایت مفاد اساسنامه
ماده 9- منابع مالی انجمن صنفی عبارت است از:
1-9- ورودیه که فقط برای یک بار دریافت می‌گردد و حق عضویت سالانه
2-9- کمک های مالی دوطلبانه اعضاء در حد توانایی و اختیار آنان
3-9- کمک هایی که اشخاص حقیقی، حقوقی و سازمانها و نهادها به انجمن اعطا می‌نمایند.
4 -9- درآمدهای ناشی از ارایه خدمات آموزشی حرفه ای و تخصصی به اعضاء، چاپ و انتشار نشریه و دیگر رسانه های مکتوب و غیرمکتوب در ارتباط با بند 3 – 4 وظایف انجمن 
تبصره 1- میزان ورودیه و حق عضویت سالانه با تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.
تبصره 2- دریافت و جمع آوری هر گونه کمک اعضاء ورودیه و حق عضویت باید به موجب قبض های شماره‌داری صورت گیرد که به امضاء رئیس هی أ ت مدیره یا دبیر و خزانه‌دار انجمن صنفی رسیده باشد.
ماده 10- کلیه اعضاء انجمن صنفی موظف‌ اند هر ساله حق عضویت خود را به انجمن صنفی پرداخت و رسید دریافت نمایند.
تبصره- هی أ ت مدیره انجمن صنفی نمی تواند منابع مالی انجمن صنفی را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه مصرف نماید.
ماده 11- چنانچه هر یک از اعضاء در مدت یک سال بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خودداری نمایند، از طرف خزانه‌دار به آخرین آدرسی که به انجمن اعلام نموده است کتباً به وی اخطار می‌شود در صورتی که حداکثر ظرف سه ماه پس از اخطار عضو مورد اشاره اقدام به پرداخت حق عضویت ننماید موجب انفصال وی از عضویت در انجمن می‌گردد. قبول مجدد عضویت اینگونه اعضاء مستلزم تصویب هیأت مدیره و در صورت عدم تصویب هیأت مدیره و تقاضای عضو مستلزم تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
تبصره- تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر اعضاء با هی أ ت مدیره است.

فصل سوم- ارکان انجمن

ماده 12- ارکان انجمن صنفی عبارت است از:
1-12- مجمع عمومی
2-12- هیئت مدیره
2-12- بازرسان
ماده 13- مجمع عمومی عالی‌ترین رکن انجمن صنفی است، که از اجتماع نمایندگان اعضاء حقوقی تشکیل می‌شود و دارای دو نوع اجلاس است.
1-13- مجمع عمومی عادی
2-13- مجمع عمومی فوق‌ العاده
تبصره- حضور اعضاء حقیقی در جلسات عمومی بلامانع است ولی حق رأی نخواهند داشت.
ماده 14- مجمع عمومی عادی: ج لسات مجمع عمومی با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء رس م یت خواهد داشت و در صورتی که این حد نصاب حاصل نشود در مرحله دوم به فاصله 15 روز با جضور حداقل 3/1 اعضاء ‌رسمیت می یابد. در صورتی که این حد نصاب نیز حاصل نشود در مرحله سوم به فاصله 15 روز با حضور تعداد اعضاء رسمیت خواهد یافت.
تبصره 1- تصمیمات مجمع عمومی عادی با آراء حداقل نصف بعلاوه یک افراد حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره 2- در صورت استنکاف هی أ ت مدیره از دعوت مجمع عمومی بازرس یا بازرسان می‌توانند رأساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند. همچنین در صورت خودداری بازرسان از دعوت مجمع عمومی (حداکثر دو ماه پس از پایان مهلت هی أ ت مدیره موضوع ماده 29 اساسنامه) 3/1 می توانند نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند.
ماده 15- وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می‌باشد:
1-15- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش هی أ ت مدیره و بازرسان
2-15- بررسی و تصو یب تراز مالی انجمن صنفی
3-15- انتخاب اعضاء‌ هی أ ت مدیره و بازرسان
4-15- تعیین روزنامه کثیر الانتشار یا محلی به منظور درج آگهی‌های مربوط به انجمن صنفی
5-15- تعیین خط مشی انجمن صنفی
6-15- تعیین مبالغ مربوط به ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء و تغییر آنها
7-15- تصمیم گیری درمورد همکاری و یا ائتلاف با سایر تشکل های کارگری و کارفرمائی

8-15- شور و اخذ تصمیم در مورد کلیه مسائلی که در دستور جلسه مجمع قرار دارد مشروط به آنکه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.
ماده 16- مجمع فوق العاده- بنا به دعوت هیأت مدیره یا بازرسان و یا به تقاضای کتبی حداقل 3/1 از اعضاء تشکیل می‌شود و اختیارات آن به شرح ذیل است:
1-16- تغییر و اصلاح اساسنامه
2-16- عزل انفرادی یا اجتماعی اعضاء هی أ ت مدیره و یا بازرسان
3-16- تصویب الحاق به انجمن و یا پایان دادن به همکاری با انجمن و یا انجمن های صنفی دیگر
4-16- انحلال انجمن صنفی و انتخاب اعضای هی أ ت تصفیه
ماده 17- جلسات مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل 3/2 اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با حداکثر 4/3 آراء حاضرین نافذ خواهد بود.
تبصره- چنانچه مجمع عمومی فوق العاده بار اول حد نصاب لازم را بدست نیاورد بار دوم به فاصله 15 روز حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت 4/3 آراء حاضرین نافذ و معتبر خواهد بود.
ماده 18- هی أ ت مدیره و بازرسان می‌توانند در مواقع ضروری مجمع عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند.
تبصره- فاصله بین تاریخ انتشار آگهی دعوت و تشکیل مجمع عمومی حداقل 20 و حداکثر 40 روز خواهد بود. آگهی‌های دعوت باید در روزنامه‌های کثیرالانتشار معین شده و در اساسنامه درج شود.
ماده 19- اخذ رأی در مجامع عمومی علنی است بجز مواردی که در اساسنامه پیش بینی شده و یا نسبت به آن در مجمع عمومی، اخذ تصمیم به عمل آید.
ماده 20- هر یک از اعضاء می‌تواند برای حضور در مجمع عمومی و دادن رأی به عضو دیگر انجمن وکالت دهد.
تبصره- هیچ عضوی نمی‌تواند وکالت بیش از یک عضو دیگر را دارا باشد.
ماده 21- انتخاب هی أ ت مدیره و بازرسان انجمن صنفی با رأی کتبی و مخفی باید صورت گیرد.
ماده 22 - ترتیب تشکیل و اداره جلسات مجمع عمومی:
1-22- مجامع عمومی توسط هی أ ت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک نائب رئیس،‌ یک منشی و دو ناظر اداره می شود. ریاست مجمع عمومی با رئیس هی أ ت مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین اعضاء حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب می‌شود. در صورت عدم حضور رئیس هی أ ت مدیره ریاست جلسه به عهده مسن ترین عضو هی أ ت مدیره خواهد بود.
2-22- هرگاه در مجمع عمومی شور و اخذ تصمیم در موضوعات مطروحه در دستور جلسه خاتمه نیابد، هی أ ت رئیسه مجمع با تصویب اعضاء می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که حداکثر از سه هفته متجاوز نباشد تعیین نماید. تمدید جلسه نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و حد نصاب لازم جهت رسمیت جلسه همان حد نصاب قبلی می‌باشد.
3-22- از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه‌ای توسط منشی تنظیم و به امضاء هیأت رئیسه خواهد رسید.
4-22- کلیه صورت جلسات، لیست اسامی حاضرین در مجمع، اعلام نتایج انتخابات، نسخ اساسنامه تصویبی و ت أ یید صحت انتخابات باید به امضاء هیأت رئیسه و یا در صورت نیاز به امضاء ناظرین نیز برسد.
5-22- مجامع عمومی نماینده قانونی کلیه اعضاء بوده و تصمیمات آن در مورد تمام اعضاء اعم از حاضرین یا غایبین نافذ خواهد بود.
ماده 23- هی أ ت مدیره مسئول اداره امور انجمن صنفی و حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء می باشد. تعداد اعضاء اصلی هی أ ت مدیره 5 نفر و تعداد اعضاء علی البدل هی أ ت مدیره 2 نفر می‌باشد، که برای مدت 3 سال از بین نمایندگان اعضاء انتخاب می‌گردند و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است.
تبصره- تا تعیین هی أ ت مدیره جدید کلیه مسئولیت ها بر عهده اعضای هی أ ت مدیره قبلی خواهد بود.
ماده 24- اعضای هی أ ت مدیره در اولین جلسه‌ای که حداکثر یک هفته پس از قطعی شدن انتخابات تشکیل می‌شود از بین خود یک نفر به عنوان رئیس، یک نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب و ضمن تنظیم و امضاء صورت جلسه‌ای اسامی انتخاب شدگا ن را جهت اطلاع اعضاء و همچنین انجام تشریفات قانونی و صدور کارت شناسائی به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم می‌نمایند.
تبصره 1- هی أ ت مدیره می‌تواند یک نفر را به عنوان دبیر از بین اعضاء‌ یا خارج از اعضاء انتخاب و قسمتی از وظایف خود را به وی تفویض نماید.
تبصره 2- در صورتی که دبیر انجمن صنفی از اعضاء هی أ ت مدیره نباشد می‌تواند در جلسات بدون حق رای شرکت نماید.
تبصره 3 - هیچکس نمی‌تواند در بیش از یک انجمن صنفی عضو هی أ ت مدیره یا بازرسان باشد.
ماده 25- جلسات هی أ ت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود.
تبصره 1 - غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب بدون ارائه عذر موجه و یا علل دیگری که مانع انجام وظیفه هر یک از اعضاء هی أ ت مدیره گردد به عنوان استعفاء از سمت عضویت در هیأ ت مدیره خواهد بود و عضو یا اعضای علی البدل که به ترتیب بیشترین آراء را در مجمع عمومی کسب نموده‌اند جانشین عضو یا اعضای مستعفی خواهند شد.
تبصره 2- تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر بر عهده رئیس هی أ ت مدیره می‌باشد.
ماده 26- هی أ ت مدیره مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از دریافت گواهی ثبت انجمن صنفی از وزارت کار و امور اجتماعی حسابی به نام انجمن صنفی با امضاء مشترک رئیس هی أ ت مدیره یا دبیر و خزانه‌دار در یکی از بانک های کشور باز و وجوه متعلق به انجمن را در حساب بانکی مزبور واریز نماید.
ماده 27- رئیس هی أ ت مدیره یا دبیر و خزانه دار مشترکاً صاحبان امضاء مجاز اسناد و مدارک مالی بوده و کلا ً مسئولیت اداری و مالی انجمن و حفظ کلیه اموال، دارائی‌ها و اسناد و اوراق بهادار و دفاتر مالی را عهده دار می‌باشند.
تبصره- کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی با امضاء رئیس هی أ ت مدیره یا دبیر و مهر انجمن و کلیه اسناد مالی و اوراق رسمی و بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هی أ ت مدیره رسیده باشد با امضاء مشترک رئیس هی أ ت مدیره یا دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود.
ماده 28 – در صورت استعفاء فوت و یا فقدان صلاحیت هر یک از اعضاء هی أ ت مدیره، به جای آنان اعضاء علی البدل با توجه به تقدم آراء جایگزین عضو مزبور خواهند شد.
ماده 29 - هی أ ت مدیره انجمن صنفی مکلف است دست کم سه ماه قبل از پایان دوره، مجمع عمومی را برای تجدید انتخابات دعوت نماید.
ماده 30 - وظایف و اختیارات هی أ ت مدیره:
1-30- اجرای مصوبات مجمع عمومی
2-30- حفظ حقوق و منافع مشروع قانونی اعضاء
3-30- افتتاح و یا بستن حساب در بانکها
4-30- خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول مشروط بر آنکه به منظور جلب نفع نباشد.
5-30- حضور در مراجع حل اختلاف به نمایندگی از سوی اعضاء و دفاع از حقوق آنان
6-30- استخدام، عزل و نصب کارمندان اداری
7-30- دعوت مجامع عمومی طبق مقررات اساسنامه
8-30- تهیه و ارائه گزارش سالیانه به مجمع عمومی
9-30- تهیه و تنظیم تراز مالی و همچنین پیش بینی بودجه سال آتی جهت ارائه به مجمع عمومی
10-30- تدوین آئین نامه‌های داخلی
11-30- تعیین میزان حق عضویت اعضاء بر اساس جدول تعیین شده از طرف مجمع عمومی
12-30- اعلام کتبی تشکیل جلسات مجمع عمومی 15 روز قبل از انعقاد جلسه به وزارت کار و امور اجتماعی
13-30- تاسیس و تقویت شرکت‌های تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضاء
4-30- تشکیل کمیته‌های مورد نیاز منطبق با نیازها و فعالیت های انجمن
ماده 31- وظایف رئیس هیأت مدیره:
1-31- اداره جلسات هیأت مدیره
2-31- دعوت اعضاء هیأت مدیره به تشکیل منظم جلسات
3-31- مراقبت در حسن جریان امور انجمن صنفی
4-31- ابلاغ تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره به دبیر و سایر مسئولان انجمن صنفی جهت اجرا
5-31- انجام سایر موارد که با توجه به اساسنامه بر عهده رئیس هیأت مدیره قرار دارد
ماده 32 - دبیر انجمن ریاست امور دبیرخانه را عهده دار بوده و مسئول تشکیلات اجرائی است و وظایف او بشرح زیر می‌باشد:
1-32- استخدام یا به کارگماردن کارکنان اداری انجمن و در صورت لزوم استخدام مشاور وکارشناس پس از تصویب هیأت مدیره
2-32- انجام مکاتبات و نامه‌های اداری انجمن و نظارت بر حسن اجرای مقررات داخلی انجمن صنفی
3-32- گشایش حساب جاری انجمن به اتفاق خزانه‌دار و رئیس هیأت مدیره (با رعایت مفاد ماده 27) در یکی از بانک های مجاز و واریز وجوه انجمن به حساب مذکور و برداشت از آن
4-32- اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاری و اداری انجمن صنفی
5-32- ثبت صورت جلسات هیأت مدیره در دفتر مربوطه
6-32- حفظ و نگهداری اسناد و مدارک مالی و اداری و دفتر مشخصات کامل اعضاء انجمن صنفی
7-32- تهیه و تنظیم کارت عضویت با امضاء خود و رئیس هیأت مدیره و یا خزانه‌دار و مهر رسمی کانونی صنفی
8-32- امضاء چک ها و اسناد و اوراق بهادار به اتفاق خزانه‌دار و ممهور به مهر انجمن در صورت تصویب هیأت مدیره
9-32- دبیر در دوره فترت مکلف است مقدمات دعوت و تشکیل مجمع عمومی را برابر مقررات برای انجام انتخابات فراهم نماید.
ماده 33- خزانه‌دار مسئول امور مالی انجمن صنفی است و امضاء کلیه چک ها و اسناد مالی و اوراق بهادار بر عهده او و رئیس هیأت مدیره یا دبیر بوده و سایر وظایف وی به شرح زیر می‌باشد:
1-33- اداره امور مالی انجمن، تنظیم دفاتر و اسناد، صورت جلسات مالی و رسیدگی و حفظ حساب ها
2-33- وصول و جمع آوری ورودیه، حق عضویت ها و کمک های مالی در مقابل قبض رسید
3-33- تهیه و تنظیم دفاتر مخصوص مالی
4-33- تهیه و تنظیم ترازنامه انجمن صنفی جهت ارائه به هیأت مدیره و بازرسان
5-33- رسیدگی به صحت اسناد و مدارک ارائه شده در مورد پرداخت ‌ها، توسط اعضاء انجمن صنفی
6-33- نظارت بر خرید و فروش و هر نوع عمل مالی
7-33- حفظ اموال منقول، غیر منقول، وجوه و اسناد مالی انجمن صنفی
8-33- پیش بینی بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب
تبصره 1- خزانه‌دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرس یا بازرسان کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن صنفی را برای رسیدگی در محل انجمن صنفی در اختیار آنان قرار دهد.
تبصره 2- در صورت انقضاء دوره هیأت مدیره خزانه‌دار و رئیس هیأت مدیره یا دبیر موظف خواهند بود امور مالی انجمن صنفی را تا قطعیت انتخابات مجدد کماکان اداره نماید.
ماده 34 - مجمع عمومی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید تا بر اساس وظایف خود عمل نمایند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 35 - وظایف و اختیارات بازرس و بازرسان:
1-35- نظارت و رسیدگی به دفاتر، اوراق و اسناد مالی و مراقبت در حسن جریان امور مالی انجمن صنفی
2-35- رسیدگی و گواهی گزارش مالی جهت ارائه به مجمع عمومی
3-35- رسیدگی به شکایات اعضاء و در صورت لزوم تهیه گزارش برای ارائه به هی أ ت مدیره یا مجمع عمومی 4-35- اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم بر طبق تبصره 2 ماده13 این اساسنامه
5-35- تهیه و ارائه گزارش عملکرد خود به مجمع عمومی
6-35- اعلام انحلال انجمن صنفی به وزارت کار و امور اجتماعی و سایر مراجع ذیربط
ماده 36- شرایط انتخاب اعضاء هی أ ت مدیره و بازرسان:
1-36- داشتن تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
2-36- نداشتن سابقه محکومیت کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد
3-36- مشهور به حسن شهرت و امانت داری
4-36- دارای حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط با حرفه مشاوره مدیریت
5-36- عضویت در انجمن صنفی
6-36- متدین به یکی از ادیان رسمی کشور
7-36- داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس
ماده 37 - در اجرای ماده 18 آئین نامه انجمن های انجمن صنفی و به منظور ثبت و آموزش اعضاء هر دوره مبلغ 5 درصد حق عضویت دریافتی از اعضاء به حساب اعلام شده از طرف اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمائی واریز خواهد شد.
ماده 38- مسئولان انجمن صنفی موظفند مدارک، دفاتر و اسناد مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را در اختیار وزارتخانه مذکور قرار دهند.
ماده 39 - در موارد زیر انجمن صنفی منحل می‌گردد:
1-39- بر اساس تصمیم متخذه در جلسه مجمع عمومی فوق العاده
2-39- بر اساس رأی صادره از طرف مراجع قضائی
ماده 40 - از تاریخ انحلال انجمن صنفی اختیارات مسئولان خاتمه یافته و هی أ ت تصفیه منتخب (که از بین مسئولان یا اعضاء انتخاب می‌شوند) امر تصفیه را به عهده می‌گیرد. بازرس یا بازرسان انجمن پس از انحلال عنوان ناظر تصفیه را خواهند داشت. مدت مأموریت هی أ ت تصفیه از تاریخ انتخاب یک سال خواهد بود.
تبصره - در صورت عدم انتخاب هی أ ت تصفیه وظیفه آن به عهده رئیس هی أ ت مدیره و بازرسان خواهد بود.
ماده 41 - هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از کسب موافقت از وزارت کار قابل اجرا می‌باشد.
ماده 42 - سایر مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده تابع مقررات آئین‌نامه سازمان های کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی و دیگر مقررات مربوطه خواهد بود.
ماده 43 - اعضای هیأت مدیره و همچنین اعضایی که به هرترتیب از عضویت انجمن خارج می شوند هیچگونه حق و ادعایی نسبت به دارایی های انجمن ندارند. اساسنامه مصوب مورخ 9/3/1377 اصلاح گردیده و با 43 ماده و 24 تبصره در تاریخ 23/10/1383 به تصویب مجمع عمومی انجمن رسید که اصلاحات آن در اساسنامه مشخص شده است.


88246929-30(021)
88248547-8(021)
 Telegram_Messenger.png
 
عضو کانال تلگرام ما شوید

info[@]imca.ir
support[@]imca.ir
تهران- بزرگراه جلال آل احمد، روبروی شهرآرا،خیابان چهارم، خیابان شهید مهدی نژاد، پلاک 70، واحد 3 - کد پستی 1446663414
logo cmc   logo_icmci

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account